رفتن به مطلب
استنتاج

mahdi eghbalnia

Moderators
 • تعداد ارسال ها

  30
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  3

آخرین بار برد mahdi eghbalnia در خرداد 7

mahdi eghbalnia یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

اعتبار در سایت

5 Neutral

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. بسم الله الرحمن الرحیم : همانطور که میدانیم علم مشترک لفظی بین چند معنا بوده و دارای معانی متعددی است یکی از این معانی علم به معنای مطلق انکشاف است علم به این معنا مقسم است برای علم حضوری و علم حصولی [1] علم حضوری: علم حضوری عبارت است از علمی که در آن وجود عینی شیء همان وجود علمی است به بیان ساده تر علم حضوری عبارت است از علمی که هر شخص نسبت به حالات درونی حال حاضر خود دارد مثل اینکه احساس میکند وجود دارد و احساس میکند گرسنه است و.... علم حصولی: علم حصولی آن علمی است که در آن وجود علمی غیر از وجود عینی شیء است به بیان راحت تر آن علمی است که ما برای درک نسبت به شیء خارجی واسطه ای به نام صورت ذهنی داریم علم حصولی گفته می شود علم حصولی همان علمی است که در منطق تعریف میکنند و میگویند (هو حضور صوره الشیء عند العقل) تصور و تصدیق : علم به این معنا خود مقسمی است برای تقسیم بندی علم به تصوری و تصدیقی در تعریف علم تصوری و علم تصدیقی می گویند : علم تصوری عبارت است از آن علمی که بعد از آن اذعان نفس وجود ندارد علم تصدیقی عبارت است از آن علمی که بعد از آن اذعان نفس وجود دارد و نفس حکم را برای موضوع اذعان میکند توضیح اینکه برای علم حصولی چند فرض تصور دارد الف) تصور موضوع: فرد صرفا موضوع یک قضیه را تصور میکند مثل اینکه فرد معنای (علی) را تصور می کند که در این جا هیچ حکمی وجود ندارد و هیچ اذعانی وجود ندارد بلکه یک تصور ساده داریم ب) تصور محمول: فرد صرفا محمول یک قضیه را تصور می کند مثل اینکه مفهوم (قائم) یعنی شخص قائم را متصور می شود که در تصور محمول نیز هیچ حکمی وجود ندارد ج) تصور نسبت : در این فرض فرد نسبت میان موضوع و محمول را متصور میشود و تصور می کند که (علی قائم است ) در این جا نیز اذعانی وجود ندارد چرا صرفا در عالم خیال است و اذعان معنا ندارد ... د) تصور تطابق نسبت با عالم خارج: در این مرحله ما تصور میکنیم که نسبت میان موضوع و محمول مطابق با خارج هست یا خیر که پس از این مرحله اذعان نفس وجود دارد و نفس یا این نسبت را اذعان میکند و میگوید درخارج تحقق دارد و یا نمی پذیرد همانطور که واضح است بعد از این سه مرحله اذعان نفس را نداریم لذا این ها را در اصطلاح منطق علم تصوری نامند اما بعد از مرحله چهارم یعنی مرحله تطابق با خارج نفس به مطلب اذعان می کند که در این جا اذعان نفس بعدش وجود دارد فلذا این مرحله را در اصطلاح منطق تصدیق می نامیم نکته: علاوه بر معنای اصطلاحی که برای دو لفظ تصور و تصدیق گفته اند هر کدام از این الفاظ معنای دیگری نیز دارد الف) لفظ تصور از حیث لغه در معنایی عام تر که مترادف با علم است استعمال می شود ب) لفظ تصدیق از حیث لغوی در معنایی متباین با معنای قبلی و به معنای اذعان نفس استعمال می شود بنابر این ما میتوانیم دو قضیه زیر را بیان کنیم قضیه اول: تصور تقسیم می شود به تصور و تصدیق که در واقع مقصود این است که تصور لغوی تقسیم می شود به تصور اصطلاحی و تصدیق اصطلاحی قضیه دوم : تصدیق یکی از اقسام تصور است که در واقع مقصود این است که تصدیق یکی از اقسام تصور لغوی یا همان علم است قضیه سوم: تصدیق تصوری است که بعدش تصدیق وجود دارد که درواقع مقصود این است که تصدیق اصطلاحی تصور لغوی یا علمی است که بعدش تصدیق لغوی یا همان اذعان نفس می آید [1] سید کمال ج1 ص67
 2. mahdi eghbalnia

  قوای ادراکی

  میدانیم که یکی از جواهر نفس است باید گفت که انسان قوای مختلفی دارد مانند قوای تحریکیه و قوای حاضمه و... همچنین باید دانست که این قوا از شئون نفس هستند یکی از این قوا قوای ادراک هست که کسب علوم بوسیله همین قوا انجام میشود قوای دراکه شئون زیر را دارد قوای ظاهره : این دسته از قوا به خودی خود توانایی درک را ندارند بلکه برای اینکه بتوانند درک کنند نیاز به ابزاری برای درک دارند مثلا قوه باصره برای درک مبصَرات نیاز به ابزاری به نام چشم دارد همچنین گوش ابزار قوه سامعه است و بر همین اساس اگر کسی چشم نداشته باشد نمی تواند ببیند چرا که قوای باصره او ابزار لازم برای درک را ندارند نکته دیگری که در این زمینه خوب است دانسته شود این است که آن چه می بیند چشم نیست بلکه قوه باصره است یعنی درک کار قوا است و اسناد حقیقی زمانی است که درک را به قوا اسناد بدهیم و تا زمانی که قوای ظاهره به ابزار خود اتصال داشته باشند این قوا فعالیت می کنند و مدرَک متعلق به این قوا است اما زمانی که این اتصال قطع بشود مدرک به قوای باطنه منتقل می شود که توضیح آن را می دهیم قوای باطنه: الف) حس مشترک: در توضیح حس مشترک میتوان گفت که حس مشترک مانند دریاچه ای که از چند چشمه داخلش آب می ریزد است یعنی تمام اطلاعاتی که توسط قوای ظاهره بدست آمد زمانی که در ذهن حاضر میشود و ذهن نسبت به آن اشعار دارد درون حس مشترک است ب)خیال: پس از اینکه مدرکات داخل حس مشترک قرار گرفته اند و به محض اینکه نفس دیگر مشعر به آنها نبود و دیگر به آنها گرایشی نداشت مدرکات داخل خیال قرار میگیرند در واقع میتوان خیال را به مخزنی برای اطلاعات حس مشترک تشبیه کرد ج) واهمه: این قوه درک معانی جزئیه میکند در واقع تمام معانی را توسط این قوه درک میکنیم و در درک معانی جزئیه این قوه نقشی ایفا میکننند مثلا خشم زید و مهربانی مادر و... توسط این قوه درک می شود د)حافظه: حافظه نیز مانند خیال کار مخزن را ایفا می کند یعنی تمام مدرکات قوه واهمه در آن ذخیره می شود ه) متصرفه: قوه متصرفه مسلط بر تمام قوااست قبل از توضیح دقیق خوب است به این نکته اشاره کنیم که قدما ذهن را بوسیله دو شیار به سه بطن تقسیم میکردند سپس میگفتند که حس مشترک در بطن اول قرار دارد و خیال و واهمه در بطن دوم است حافظه تماما در بطن سوم است و متصرفه در وسط و در بطن دوم است و ترتیب چینش به نحو زیر است حس مشترک –خیال-متصرفه –واهمه-حافظه پس از دانستن این نکته اشراف قوه متصرفه بر ذهن و تسلط آن بر دیگر قوا ملموس تر می شود این قوه به عبارت ساده متکفل وصل و فصل است یعنی اطلاعات قوه خیال و حافظه را به یکدیگر متصل کرده و از یکدیگر می گشاید و علم منطق به جهت جلوگیری در خطای این قوه آمده است چرا که این قوه به دو نحو کار انجام میدهد الف)تحت قوه عاقله نیست: مانند زمانی که تحت قوه واهمه است ب) تحت قوه عاقله است : که در این حال به این قوه متفکره گفته می شود و منطق به جهت جلوگیری از خطا در این قوه آمده است قوه عاقله: این قوه وجه تمایز انسان از دیگر موجودات است و این قوه کارش تجرید است یعنی اشیاء را از عوارض شخصیه شان مجرد میکند تا به یک عنوان کلی برسد پس کار این قوه را استخراج کلیات میتوان بیان کرد و مخزن داده های این قوه را میتوان همان خیال و حافظه معرفی کرد
 3. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 4. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 5. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 6. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 7. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 8. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 9. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 10. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 11. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 12. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 13. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 14. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
 15. این ارسال قابل نمایش نمی باشد به این دلیل که این تالار برای مشاهده نیاز به گذرواژه دارد. گذرواژه را وارد نمایید
×
×
 • جدید...